Home

Milieumanagement

Duurzame energie

Klimaat

Duurzaamheid

Contact

Klimaat

Klimaatverandering staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.

Hierbij is naast de traditionele aandacht voor de reductie van broeikasgassen zoals CO2, ook steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De ruimtelijke ontwikkeling van onze omgeving aanpassen aan de veranderingen die op ons af komen.

Star Eco Advies adviseert overheden en bedrijven over zowel klimaatbeleid als
-aanpak waarbij het streven naar klimaatbestendigheid voorop staat.
Met de ontwikkeling van de Nationale Adaptatiescan heeft SEA als projectleider, veel kennis en ervaring opgedaan met het klimaat adaptatie beleid.
Hierdoor is SEA een sterke ervaren speler in de markt als het gaat om procesbegeleiding bij het realiseren van klimaatambities, zowel op het gebied van Mitigatie als Adaptatie.

De klimaatverandering biedt vooral kansen voor de lokale overheden.
Star Eco Advies koppelt beleid en praktijk effectief aan elkaar en stemt de uitvoering van maatregelen op elkaar af.