Home

Milieumanagement

Duurzame energie

Klimaat

Duurzaamheid

Contact

Algemeen milieumanagement


Iedere organisatie wordt geconfronteerd met milieuaspecten. Afval, energie, geluid etc.
Star Eco Advies begeleidt bedrijven en overheden om te voldoen aan de steeds strenger wordende
wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Hierbij kunt u denken aan algemene adviezen maar ook het schrijven van een milieujaarverslag
en/of het verzorgen van de omgevingscommunicatie namens de opdrachtgever.

Star Eco Advies ontzorgt haar opdrachtgevers in hun bedrijfsvoering op het milieumanagement,
zodat zij hun aandacht en energie kunnen richten op hun eigen kerntaken.